Hørsholm Golf

Bierne og blomsterne
Vores årlige målsætning for udsåning af vilde flerårige blomster, er allerede her i februar opnået. Vi har nemlig sået flere forskellige blomster typer ud, til fordel for blandt andet de vilde bier, som er på tilbagegang. Målsætningen består i af Hørsholm Golf, hvert år skal tilså arealer på min 5000 m2 med vilde flerårige blomster. Vi vælger som oftest steder med meget sol og nærings fattig jord. Det skyldes at vi ikke ønsker at blomsterne fra dag et, skal kæmpe mod blandt andet rajgræsser. Vi har derfor fundet stor fordel i at tilså yderligere arealer af støjvolden, omkring 4 vest.
Senest har vi andvendt DLF’s flerårige engblanding til lerjord som er udviklet i samarbejde med dansk biavler forening og består af:
Flerårig hør, Linum perenne; Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. slangehoved, Echium vulgare; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Forglemmigej, Myosotis alpestris; Gyldenlak, Cherianthus cheirii og Cheiranthus allionii; Klinte, Agrostemma githago; Okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris; Brudeslør, Gysophila elegans; Hørblomst, Linum annum; Judaspenge, Lunaria annua; Limurt, Silene pendula; Ridderspore, Delphinum consolida; Fingerbøl, Digitalis purpurea; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbellata; Røllike, Achillea millefolium; Hjulkrone, Borago officinalis; Fjernellike, Dianthus plumarius; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata; Svaleurt, Chelidonium majus; Eng-nellikerod, Geum rivale


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende arealer klippes forskudt

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt