holmgård skov

Gammel blandings skov på 2,5 hektar. med masser af variation i beplantning (danske arter). Vi har også to nyanlagt skovenge med masser af bærbuske i krattet, samt vilde blomster samt græsser. samt tørenge omkranset af jorddiger og stengærde.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Blomster i skovkanter eller brandbælter
  • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
  • Piletræer i fugtige områder
  • Blomstrende træer i skovene

Skab bivenlig plads

  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder
  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre