Mårslet Kirkegård

Bigården står i et grønt hjørne nordvest på kirkegården. I nærheden findes en æblelund og et bord-bænkesæt i tilpas afstand fra indflyvningen. Bigården er etableret 2019 og passes af lokal biavler. Der har allerede i det første år været stor interesse for både den lokale honning og arrangement i forbindelse med Biernes Dag samt fremvisning for børnegrupper.
Kirkegården er igang med en udvikling fra grå til grøn, således at gange og pladser der tidligere var belagt med perlegrus nu bliver tilsået med græs. Ledige gravsteder bliver tilplantet med blomstrende stauder og buske. Der laves også forsøg med uklippet græs og blomstereng.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
  • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen

Klip bivenligt

  • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
  • Der klippes kun
  • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Der anvendes ingen pesticider
  • Der er opsat bihoteller og/eller bistader