Mark udtaget til skov og bivenlig beplantning

Vi har valgt at udtage en mark på ca. 2 hektar til en lille skov med blomstrende buske, nåle og løvfældende træer. Skoven er på knap 1 hektar og rundet om er der tilsået med bivenlige blanding. Derudover har vi en større skov fra 2007 med mange typer af træer, hvoraf en del er blomstrende samt frugttræer. Rundt om denne er der ligeledes laver 5-10 meter brede agre med bivenlige så-blandinger.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn
 • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
 • Slåning af marker sker på tidspunkter
 • hvor der er færrest bier i marken
 • Moderat afgræsning
 • så der er plads til opvækst af forskellige blomstrende urter

Skab bivenlig plads

 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der anvendes ingen pesticider