Møllvang Gaard

Økologisk havtornplantage med 300 meter blomsterrækker.
Vi et fantastisk vildt- og insektliv på vores marker. En sand fornøjelse.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Der dyrkes blomstrende afgrøder
 • Blomstrende læhegn
 • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser

Klip bivenligt

 • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
 • Slåning af marker sker på tidspunkter
 • hvor der er færrest bier i marken

Skab bivenlig plads

 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag