Ovstrup Spejdercenter

Lige i skovbrynet til Ovstrup Skov ligger Ovstrup Spejdercenter. Vi har ca. 4 ha. jord som vi bruger til lejrplads. Det er et skønt sted med ro og fred og et meget varieret dyreliv. Man er velkommen til at besøge stedet og f.eks. bruge vores dejlige shelters. Der er læhegn om hele grunden en del krat og meget græs.
I 2020 arbejder vi på at etablere en natursti der skal sætte fokus på hvordan den besøgende kan bidrage til biodiversitet, der hvor man kommer fra. Der bliver gravet sø, plantet over 1000 planter, sat redekasser til fugle, egern, flagermus, samt selvfølgelig bivenlige planter og insekthoteller og flere andre initiativer.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt

Klip bivenligt

 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder