Retableret grusgrav

Retableret grusgrav med såvel sandede arealer som almindeligt tilgroede områder. Bla udsået 5 kg. blandede vilde blomsterfrø.
Desuden blandet løv og granskov med mange grenbunker, samt en større sø .
Hele arealet er ca. 7 tdr. Land / ca 40.500 m2 .


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn
 • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
 • Moderat afgræsning
 • så der er plads til opvækst af forskellige blomstrende urter

Skab bivenlig plads

 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der anvendes ingen pesticider