Vejlen

1 ha jord er tilplantet med frugttræer og bærbuske. Jorden er tilsået med planter der giver en rigelig og forskellig pollen/nektar sammensætning.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Der dyrkes blomstrende afgrøder
 • Blomstrende læhegn
 • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Blomstrende arealer klippes forskudt
 • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
 • Slåning af marker sker på tidspunkter
 • hvor der er færrest bier i marken
 • Moderat afgræsning
 • så der er plads til opvækst af forskellige blomstrende urter

Skab bivenlig plads

 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag