Vejlen

1 ha jord er tilplantet med frugttræer og bærbuske. Jorden er tilsået med planter der giver en rigelig og forskellig pollen/nektar sammensætning.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
  • Der dyrkes blomstrende afgrøder
  • Blomstrende læhegn
  • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
  • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

  • Blomstrende arealer klippes forskudt
  • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
  • Slåning af marker sker på tidspunkter
  • hvor der er færrest bier i marken
  • Moderat afgræsning
  • så der er plads til opvækst af forskellige blomstrende urter

Skab bivenlig plads

  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
  • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag
  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder
  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Der anvendes ingen pesticider
  • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag