BIAVLERFORENINGEN SØNDERJYLLAND

6360 Tinglev

Biavlerforeningen Sønderjylland blev stiftet i 1994. Det store tab af biavlere i slutningen af 80erne, og i begyndelsen af 90erne, nødvendiggjorde at de små foreninger slog sig sammen. Sønderjylland blev dannet for at opsuge disse foreninger i det midtsønderjyske område. Aabenraa Biavlerforening, Bolderslev Biavlerforening og Gl. Aabenraa Amts Biavlerforening blev herefter nedlagt. Biavlerforeningen Sønderjylland har skolebigård på Laksmølle, Varnæsvej 35, 6200 Aabenraa. De fleste sommermøder bliver holdt i skolebigården. Vintermøder bliver holdt på Landbogården i Aabenraa.

Formand: Irmgard Kolb
Telefon: 28474063
Web: www.laksmoelle.dk

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.