Bornholms Biavler Selskab

Åkirkeby

Hele Bornholm. Stiftet i 2023 med ønsket et levende fællesskab omkring biavl. Et fællesskab der arbejder for biavlere, har biavler aktiviteter, og arbejder for viden og høj kvalitet hos vores medlemmer, i samarbejde med sunde bier. Vi er en forening for alle der har biavl som interesse, hobby eller erhverv. Vi er for Bornholms sociale, aktive og engagerede biavlere. Vi varetager medlemmernes interesser på biavlsområdet. Vi underviser i praktisk biavl i vores skolebigård. Vi skaber et åbent fællesskab om viden og kvalitet. Vi organiserer fællesindkøb og udlån af vores udstyr hvor det giver mening.   Hos os hjælper vi hinanden, og nye biavlere får en varm velkomst – vi er ikke konkurrenter, vi er kollegaer. Alt dette gør vi i en involverende demokratisk forening, hvor alle medlemmer er lige. Facebook: Bornholms Biavler Selskab

Formand: Jesper Smidth
Telefon: 26136440
Email: smidth68@gmail.com

 

Kontakt os

11 + 4 =