Aarhus Universitet besvarer spørgsmål om konkurrence mellem bier

07. maj 2018

Forskellige medier har i en periode sat fokus på honningbier og deres eventuelle fødekonkurrence med vilde bier. Usikkerheden om en mulig konkurrence førte til at Landbrugsstyrelsen ved årsskiftet anmodede Aarhus Universitet om at belyse emnet.

Rapporten fra universitetet er nu udkommet, og den konkluderer blandt andet, at de videnskabelige undersøgelser som foreligger er behæftet med betydelige metodemæssige problemer, men at konkurrence mellem vilde bier og honningbier må forventes at forekomme lokalt i Danmark. Men alt taget i betragtning virker det ikke oplagt, at de danske honningbier i deres nuværende tæthed og fordeling skulle udgøre en generel fare for vilde bier i Danmark.

Dette vurderes også at være i overensstemmelse med en nylig stor rapport fra The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), som blandt andet peger på tab af levesteder, føderessourcer og redepladser som årsager til de vilde biers tilbagegang.

Du kan læse hele rapporten fra Aarhus Universitet her (PDF).

Du kan læse rapporten fra IPBES her (PDF).

Læs også Danmarks Biavlerforening faktaark om konkurrence mellem bier.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen