Ansøgningsfrist for godkendelse af økologiske bigårdes placering nærmer sig

02. april 2019

For alle eksisterende eller kommende økologiske biavlere gælder det, at der hvert år skal ansøges om godkendelse af alle bigårde, som skal bruges til økologisk produktion. I år er ansøgningsfristen 17. april. Som tidligere er Landbrugsstyrelsens kort for 2019 først klar efter ansøgningsfristen, derfor er man nødt til at forholde sig til kortet fra 2018. Hvis man er ny økolog skal man også indsende ansøgning om autorisation som økolog.

Du kan læse meget mere om ansøgningsprocedure, regler, oversigtskort mm. på vores hjemmeside www.økobiavl.dk.

Du kan også finde information om økologisk biavl på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/oekologisk-biavl/#c32517

Hvis du har spørgsmål til økologisk biavl, er du velkommen til at henvende dig på olek@biavl.dk


Skrevet af: Ole Kilpinen