Arne T. Henriksen valgt til ny formand

14. april 2018

På Danmarks Biavlerforenings generalforsamling lørdag den 14. april skulle der vælges ny formand, da Knud Graaskov havde valgt at stoppe. Knud Graaskov blev under stående applaus takket for sin store indsats for bierne og biavlen.


Knud Graaskov takkede af under stående applaus.

Bestyrelsen havde foreslået Arne T. Henriksen til formandsposten, og han blev valgt ved applaus uden modkandidat.

På valg til bestyrelsen var Bo Brebøl, Erling Atzen og Jens Sproegel, som alle havde valgt at genopstille. Da Arne T. Henriksen overtog formandsposten var der tale om et suppleringsvalg til bestyrelsen. Således skulle der vælges i alt fire bestyrelsesmedlemmer (tre for en toårig periode og én for et år) samt en suppleant.

Der var opstillet fem kandidater posterne, og Erling Atzen, Helle Sehested og Jens Sproegel blev alle valgt for en toårig periode. Bo Brebøl blev valgt for en etårig periode, mens suppleantposten gik til Peter Sjøgren.