BIAVLEN I DANMARK – ET UDVIKLINGSPROJEKT!

17. maj 2011

Det har været en meget stor fornøjelse at træde til som ansat i Danmarks Biavlerforening – jeg er fra alle sider blevet modtaget med åbne arme og med store forventninger. Det er mit inderlige håb at jeg kan indfri de fleste af forventningerne, selvom jeg er helt klar over, at opgaverne er både mange og store.

Der er plads til mange flere bifamilier i Danmark, og der er brug for mange flere bifamilier i Danmark! Det står til troende, behovet for bi-bestøvning er ikke tilnærmelsesvis dækket. Landbrug, gartneri, havebrug og de mange vilde planter i naturen skal bestøves for at give et ordentligt udbytte, og ikke mindst for at vi kan komme i nærheden af at opfylde de forpligtelser vi har i forhold til internationale aftaler og konventioner om bevarelse af natur og sikring af biodiversiteten.
Det er måske ikke en traditionel direktøropgave at fokusere i den retning, men det er nu svært at lade være – jeg har jo en naturvidenskabelig baggrund.
Mere traditionelt vil jeg forsøge at skitsere de kommende års store udfordringer for Danmarks Biavlerforening, sådan som jeg ser dem:
• Samle biavlerne så vi meget gerne taler med én stemme i bestræbelserne for at opnå de bedste udviklingsvilkår for biavlen – enighed har altid betydet styrke
• Implementere den nye udviklingsstrategi 2016 – i samarbejde mellem bestyrelsen, lokalforeningerne og sekretariatet
• Styrke økonomien i Danmarks Biavlerforening med henblik på at kunne arbejde med projekter til gavn for biavlen og biavlerne, og for at kunne yde den bedst tænkelige rådgivning til biavlerne
• Medvirke til at vi får de bedst tænkelige uddannelsestilbud til biavlerne – på alle niveauer
• Øget fokus på afsætning af vores produkter, uanset om man er lille biavler med kun ganske få familier eller stor med rigtig mange
• Møde foreningens medlemmer, meget gerne både lokalforeningernes bestyrelser og medlemmer, hente inspiration til udvikling af vilkårene for biavlen
Lige nu oplever vi medlemsfremgang, det er en fornøjelse. Men styrkelse af foreningen kommer ikke af sig selv. Der gøres i lokalforeningerne store indsatser for at skabe lokal interesse for biavl, og som foreningssekretariat støtter vi indsatserne med opbakning og materialer. Det er således lokalforeningernes fortjeneste at vi oplever denne fremgang. Det er mit håb at fremgangen fortsætter, og at vi får mange flere aktive biavlere, for som nævnt ovenfor er der både brug for og plads til mange flere bifamilier i Danmark.
Fremgang forpligter – vi skal både kunne rumme og servicere de nye og de ”gamle” medlemmer i foreningen. En af mine opgaver er at sikre, at sekretariatet er til rådighed med de rigtige tilbud og ydelser på det rigtige tidspunkt – og det er bestemt også en udfordring.

Steen Fogde, Direktør for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening