Biavlerens kvarter: Bedømmelse af bifamilien

22. juli 2018

Biavlerens kvarter. Løst og fast fra skolebigården i Aabenraa. Hvad skal man særlig være opmærksom på, når man vurderer sine bifamilier? Ud fra hvilke egenskaber skal man bedømme sine bifamilier, og hvilke fordele og ulemper har de forskellige egenskaber?

https://youtu.be/xt-xFhOF1UM

Se Biavlerens Kvarter på Danmarks Biavlerforenings weBInar.


Skrevet af: Flemming Vejsnæs