Biavlerens kvarter: Bedømmelse af bifamilien

Biavlerens kvarter. Løst og fast fra skolebigården i Aabenraa. Hvad skal man særlig være opmærksom på, når man vurderer sine bifamilier? Ud fra hvilke egenskaber skal man bedømme sine bifamilier, og hvilke fordele og ulemper har de forskellige egenskaber?

Se Biavlerens Kvarter på Danmarks Biavlerforenings weBInar.Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.