Biavlerens kvarter: Varroa og reinvasion

Biavlerens kvarter sætter denne gang fokus på varroa og reinvasion. Der vises et typisk eksempel på reinvasion, og hvordan man vurderer om der sker en reinvasion af varroamider i bifamilien.

Se Biavlerens Kvarter på Danmarks Biavlerforenings weBInar.

 

 Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.