Biavlerens kvarter: Varroa og reinvasion

07. september 2018

Biavlerens kvarter sætter denne gang fokus på varroa og reinvasion. Der vises et typisk eksempel på reinvasion, og hvordan man vurderer om der sker en reinvasion af varroamider i bifamilien.

Se Biavlerens Kvarter på Danmarks Biavlerforenings weBInar.

 

 


Skrevet af: Flemming Vejsnæs