Danmark Biavlerforening med i nødråb til EU om den alarmerende situation på honningmarkedet

21. februar 2020

Danmarks Biavlerforening deltager i arbejdet i biavlsarbejdsgruppen under det europæiske landbrugsråd Copa Cogeca. Ligesom i Danmark er der fokus på den kritiske situation på honningmarkedet, da lave priser og svigtende afsætning desværre har ramt flere lande.

I lyset af den kritiske markedssituation, lancerer de europæiske biavlsorganisationer og Copa Cogeca-medlemmer nu en opfordring til de europæiske myndigheder. Denne opfordring ledsages af en aktionsplan, der foreslår konkrete foranstaltninger til at give mere end 650.000 europæiske biavlere mulighed for at holde hovedet over vandet.

Situationen handler i høj grad om levedygtigheden af ​​den europæiske biavlssektor, som vurderes at være i fare. Dette er både kritisk i forhold til bestøvningen og EU’s selvforsyning af honning.

2019 var et dystert år for europæisk biavl. Siden 2013 har europæiske biavlere kæmpet med stigende import til lave priser. Dette især fra Kina, hvor der ses gennemsnitspris på 1,24 € / kg i 2019.

Europas biavlere kan ikke tilpasse sig sådanne priser. De gennemsnitlige produktionsomkostninger i EU var på 3,90 € / kg i 2018. Denne prisforskel kan kun forklares med den store tilsætning af sirup, som er billigere og vanskelig at opdage ved grænsekontrollen i Europa. Tilsætning af sirup er en ulovlig forfalskning af honning, der er i strid med europæiske standarder.

Etienne Bruneau, som er formand for Copa Cogeca-biavlsarbejdsgruppen siger: “Hvis markedssituationen ikke forbedres, vil de europæiske biavlere, der henter en betydelig del af deres indkomst fra biavl, ikke kunne fortsætte. Dette truer eksistensen af ​​mere end 10 millioner bifamilier i hele EU. Bestøvningen som bifamilierne sikrer sammen med de vilde bestøvere er vigtig for europæisk landbrug og havebrug såvel som biodiversitet. Denne situation truer derfor andre sektorer ud over biavlen”.

Copa Cogeca-biavlsarbejdsgruppen fremlægger en gennemtænkt handlingsplan. Blandt forslagene i denne kræver den europæiske organisation at EU hurtigst muligt sikrer, at honning, der importeres fra tredjelande, overholder EU’s definition af honning, især for honning, der kommer fra Kina. Ud over dette bør oprindelsesmærkning indføres på alle blandinger af honning.

For at styrke kontrollen opfordrer Copa Cogeca også EU-kommissionen til at iværksætte en ny koordineret kontrolplan med medlemsstaterne, der skal målrettes importer af honning på mere end 20 ton fra tredjelande. Copa Cogeca opfordrer også til, at der på europæisk niveau oprettes et europæisk referencelaboratorium, der kan afsløre forfalskning af honning.

Du kan læse hele aktionsplanen, som er fremsendt til EU her.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen