DANMARKS BIAVLERFORENING STILLER MED ET NYT HOLD

18. juni 2012

Kære medlem
Det er med beklagelse, at vi må meddele, at foreningens direktør, Steen Fogde er langtidssygemeldt. For at sikre at foreningens aktiviteter fortsætter, har bestyrelsen for Danmarks Biavlerforening besluttet at fordele ansvaret på flere personer.

Det betyder, at alle foreningens opgaver bliver et fælles ansvar for en aktiv bestyrelse, men under ledelse af udvalgte bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Danmarks Biavlerforening har fem udvalg, og fremover har hvert udvalgs formand kompetence til at træffe beslutninger inden for sit område. Du kan se arbejdsfordelingen og kontaktoplysninger her

ÆRMERNE ER SMØGET OP
Både bestyrelsen og medarbejderne er trukket i arbejdstøjet og vi glæder os til at løse opgaverne til gavn for medlemmerne og lokalforeningerne.
Og der er nok at tage fat i: Der er et utilstrækkeligt antal bestøvende insekter til at sikre bestøvningen af landbrugets afgrøder og den vilde natur, perioder med fødemangel i højsæsonen, GMO, landbrugets sprøjtemidlers mulige negative indvirkning på biernes trivsel, stram tolkning af økologireglerne i forhold til vore nabolande – blot for at nævne nogle få af de udfordringer, som biavlen står overfor.
Danmarks Biavlerforening vil fortsat bidrage til, at løse de udfordringer som biavlen står overfor. Til gavn for mennesker og natur.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Vi har allerede fastlagt datoer for kommende kurser og møder. Sæt derfor kryds i kalenderen:

 

    • Pædagogisk kursus afholdes lørdagene den 18. og 25. august 2012 på Slagteriskolen i Roskilde.

 

    • Formandsmødet holdes lørdag den 3. november 2012 på Dalum Landbrugsskole.

 

    • Biavlskonferencen og generalforsamlingen holdes samlet i weekenden den 15.-17. marts 2013 på Dalum Landbrugsskole.

 

Har du forslag til emner til formandsmødet og biavlskonferencen, så vil vi meget gerne høre fra dig.
Danmarks Biavlerforenings bestyrelse og medarbejdere ser frem til fortsat at arbejde for medlemmernes interesse og for biavlen i Danmark.

Ernst Harder, formand for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening