ER GMO EN RISIKO?

10. december 2014

GMO

Danmarks Biavlerforening har bidraget med et indspark i debatten om GMO. Det er det politiske nyhedsbrev Altinget, som i denne tid sætter fokus på GMO. Tidligere har Landbrug & Fødevarer samt Greenpeace haft mulighed for at fremsætte deres synspunkter omkring GMO.

Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening, skriver i sit indlæg: ”Det er foreningens vurdering, at dyrkning af GM-afgrøder kan have negativ indvirkning på biernes værdifulde bestøvningsarbejde. Det kan ske i form af en direkte skadevirkning på bierne, men også i form af en indirekte skadevirkning, f.eks. gennem ændring af flora og fauna samt ændring af plantens attraktivitet eller nektar- og pollenproduktion. Endelig kan der ske en utilsigtet forurening af honningen – dansk honning er i dag GMO-fri og det skal den blive ved med at være”.

I kronikken anfører Knud Graaskov endvidere: ”Før der tages yderligere skridt til brug af GM-afgrøder, må vi i Danmarks Biavlerforening stille krav om dokumentation for at GM-afgrøderne ikke bidrager til en yderligere indskrænkning af biernes fødegrundlag, og at GM-planterne ikke skader insekterne – hverken direkte eller indirekte. Denne dokumentation må tilvejebringes gennem omfattende undersøgelser af bl.a. langtidsvirkningen af GM-afgrøder.”
Har du abonnement på www.altinget.dk kan du under fagportalen fødevarer finde indlægget i sin fulde længde.


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening