Fødevareministeren strammer reglerne for udenlandsk honning

23. oktober 2019

På baggrund af en henvendelser fra Danmarks Biavlerforening vælger fødevareminister Mogens Jensen nu at stramme op for mærkning af udenlandsk honning. Dette sker dels med en ny ’best practice’-vejledning, der er klar med udgangen af 2019, samt en ny generel mærkningsvejledning, som forventes klar i begyndelsen af 2020.

Danmarks Biavlerforening finder generelt oprindelsesmærkning på honning utrolig vigtig. Dette både for at undgå en vildledning af forbrugere, men også fordi honningens egenskaber og kvalitet hænger sammen med honningens oprindelse. Danmarks Biavlerforening finder det vigtigt at der sikres rimelige konkurrencevilkår for biavlerne i Danmark, således at det er rentabelt at producere honning i Danmark og for at sikre bestøvningen i Danmark.

Allerede i februar gjorde Danmarks Biavlerforening Fødevarestyrelsen opmærksom på en særdeles vildledende mærkning på udenlandsk honning i supermarkedskæden ALDI. Honningen, der var af udenlandsk oprindelse, var mærket med Dannebrog og betegnelsen ”Dansk produceret”.

Men på trods af henvisninger til Honningbekendtgørelsens bestemmelser, så valgte styrelsen ikke at gribe ind. I løbet af året er der kommet flere eksempler på vildledende mærkning. Derfor henvendte Danmarks Biavlerforening i starten af september til fødevareminister Mogens Jensen, med anmodning om en hurtig indsats:

1. Fjern begrebet ”dansk produceret” fra udenlandsk honning.

2. Mærk honning fra andre lande som ”udenlandsk honning”.

Fødevareministeren har i dag meddelt, at Fødevarestyrelsen ved udgangen af 2019 er klar med en ny ’best practice’-vejledning, der blandt andet beskriver hvordan man bør mærke udenlandsk honning. Dette anvendes allerede med god succes i Sverige.

Herudover vil Fødevarestyrelsen udarbejde en ny generel mærkningsvejledning, som forventes klar i begyndelsen af 2020. Herefter vil der kunne sanktioneres, hvis man uretmæssigt eksempelvis sætter dansk flag på udenlandsk honning. Samtidig er Fødevarestyrelsen af ministeren blevet bedt om at se på, om der er andre fødevarer, som har vildledende dannebrogsflag.

Endelig forventes en revision af honning-reglerne på EU-niveau i 2020, i den forbindelse er det sandsynligt, at der også tages stilling til mere tydelig oprindelsesmærkning af honning.

Danmarks Biavlerforening vurderer, at den hidtidige praksis, hvor Fødevarestyrelsen har tilladt at udenlandsk honning mærkes som dansk produceret, er i direkte strid med honningbekendtgørelsen, som præciserer at honning er et uforarbejdet naturprodukt, der produceres af bier. Derfor er det glædeligt, at ministeren nu strammer op på den danske praksis. Danmarks Biavlerforening ser frem til den videre dialog med Miljø- og Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen.

 

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet her

 

Læs Danmarks Biavlerforeings brev til fødevareministeren her

 

 

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen