Første resultater fra projekt om bibestøvning i hestebønner

20. december 2022

Vi er ved at være klar med første års resultater fra et projekt om bibestøvning af hestebønner og lupin, som Danmarks Biavlerforening startede i 2022 i samarbejde med VKST og støttet af Fonden for økologisk jordbrug.

Honningbier indsamler pollen fra hestebønne

Når honningbierne indsamler pollen fra hestebønne, er de altid nødt til at gå ind i blomsten forfra, hvorved de ikke kan undgå at bestøve den (fig. 1). Derfor er indsamlingen af pollen særlig interessant. Forsøgene i år har vist, at honningbier kan indsamle store mængder pollen fra hestebønne. Da hestebønne var i fuld blomst, var 80 % af den pollen, som honningbierne indsamlede fra hestebønne (fig. 2).


Figur 1. En honningbi indsamler pollen fra hestebønne.
Foto Lise Hansted


Figur 2. Hestebønnepollen har en karakteristisk grålig farve.
Dette er indsamlet, da hestebønne var i fuld blomst.

 

Honningbier indsamler honning fra hestebønne

I projektet blev der høstet honning, som var indsamlet under hestebønnes blomstring. Der var hestebønnepollen i alle prøverne og i gennemsnit var der 20,6 %. Hestebønnepollen er normalt underrepræsenteret i honning. Dvs. at en større del af honningen stammer fra hestebønne end andelen af hestebønnepollenet viser.

Resultaterne fra 2022 har tydeligt vist, at honningbier hentede pollen fra hestebønne, og at de dermed bestøvede blomsterne. Vi har ikke nogen danske undersøgelser over, hvor meget bestøvning med bier og andre insekter kan hæve udbyttet af hestebønne, men i svenske forsøg har man fået 27 % højere udbytte.

Det bliver spændende at se resultaterne for 2023, men umiddelbart bør bestøvning med bier være en del af dyrkningsvejledningen for hestebønner.

Der kommer mere om resultaterne fra projektet i Tidsskrift for Biavl i januar 2023.

 


Skrevet af: Lise Hansted, Danmarks Biavlerforening