Frøavler i spidsen for Landbrug & Fødevarer

09. november 2018

Landbrug & Fødevarer har den 7. og 8. november afholdt Delegeretmøde i Herning, hvor de delegerede valgte frøavler Thor Gunnar Kofoed som viceformand.

Thor Gunnar Kofoed blev valgt som ny viceformand i Landbrug & Fødevarer efter et tæt valg, som blev afgjort i tredje stemmerunde, hvor blot få stemmer adskilte ham og modkandidaten Frederik Lüttichau.

– Det er med meget stor ydmyghed, at jeg kravler herop på talerstolen som en lille bonde fra Østbornholm. Jeg vil sige tusind tak for opbakningen og tusind tak til mine gode medkandidater for en fantastisk valgkamp. Det har været en tæt valgkamp, og det viser bare, at der har været godt demokrati, sagde Thor Gunnar Kofoed på talerstolen ved Delegeretmøde.

59-årige Thor Gunnar Kofoed driver til daglig et landbrug ved Nexø, hvor han har ca. 150 hektar med forskellige frøafgrøder. Tidligere har han siddet i Folketinget for Venstre, regionsråd og kommunalbestyrelse – samt haft poster i COPA, Bruxelles. Derudover er Thor Gunnar Kofoed formand for Landbrug & Fødevares Frøsektion.

Det glæder Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer, der samtidig takker afgående viceformand Lars Hvidtfeldt for hans arbejde:

– Jeg glæder mig til samarbejdet med Thor Gunnar Kofoed. Sammen med resten af formandskabet og med det organiserede danske landbrug bag os skal vi nok sætte den positive dagsorden og fortsætte kampen for optimale rammevilkår.

Martin Merrild fortsætter som formand for Landbrug & Fødevarer. Han blev valgt uden modkandidat og sidder for de næste to år.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen