Genvalg til Arne T. Henriksen

17. april 2021

På Danmarks Biavlerforenings generalforsamling den 17. april blev Arne T. Henriksen genvalgt som formand.

Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg var Bo Brebøl, Ivan Bjorholm Nielsen og Peter Nissen, som alle på forhånd havde meddelt, at de ikke genopstillede. Peter Nissen havde dog meddelt, at han opstillede til suppleantposten.

I alt meldte tre kandidater sig til de tre bestyrelsesposter. De delegerede valgte Thomas Skall (3491 stemmer), Henrik Munkholm Jespersen (3091 stemmer) og Kristian Stokholm (3052 stemmer) til bestyrelsen. Peter Nissen blev valgt til posten som suppleant.

Den nyvalgte bestyrelse består således af Arne T. Henriksen, Helle Sehested, Torben Strømgaard Hansen, Jan Bønlykke Sørensen, Thomas Skall, Henrik Munkholm Jespersen og Kristian Stokholm.

Årets generalforsamling blev afholdt virtuelt pga. corona-restriktionerne.

Arne T. Henriksen genvalgt som formand.