Hvordan søger du biavlsinformation?

14. august 2020

Danmarks Biavlerforening er med i en ny Coloss spørgeskemaundersøgelse, hvor vi gerne vil undersøge hvordan vi biavlere søger og får informationer. Det er en spændende undersøgelse, som vi håber du vil bruge 10 min på. Undersøgelse vil finde sted i mindst 25 lande.

Spørgeskemaundersøgelsen er produceret af Coloss netværket (www.coloss.org) som er et international netværk af biavls videnskabs- og rådgiver folk. Coloss’ mission er at forbedre sundheden af honningbien på verdensplan. Der er flere netværk indenfor Coloss. Et af disse netværk er b-rap gruppen, som skal prøve at forbinde videnskaben, rådgivningen og biavlerne.

Formålet med denne undersøgelse er at prøve at analysere biavlernes behov for information i forskellige lande. Hvem er biavlerne? Hvordan startede de? Hvilken biavleruddannelse har de? Hvilket netværk bruger de? Hvordan får de deres information? Hvilke ønsker har de til uddannelse, og hvad vurdere biavlerne at være de største problemer indenfor branchen og især hvor skal fokus sættes i fremtiden!

Denne undersøgelse udsendes i mindst 25 lande på verdensplan. Vi bruger denne undersøgelse til at vurdere hvad og hvordan man skal fokusere i fremtiden indenfor biavlen. Informationerne som modtages bliver behandlet anonymt i forhold til EU’s data beskyttelseslov.

Vi håber du vil bruge 10 min på at udfylde dette spørgeskema, således at du er med til at påvirke udviklingen indenfor biavl fremover.

Du kan besvare undersøgelsen her.


Skrevet af: Flemming Vejsnæs