Kom til åben høring om agerlandsfaunaen

20. september 2018

Medlem af folketinget Thomas Danielsen og FJD (klubberne for de stående jagthunde) inviterer til åben høring om agerlandsfaunaen.

Sted: Christiansborg, København

Tid: Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 13 – 17

Arrangør: Thomas Danielsen, MF i samarbejde med FJD (klubberne for de stående jagthunde)

Baggrund: Flere rapporter har vist, at vi mangler såvel insekter som fugle i det åbne land og peger på et ønske om større mangfoldighed og øgede naturværdier i agerlandet.

Mål: At få belyst, hvad politikere, landmænd, grønne organisationer og alle naturinteresserede kan gøre for at øge naturværdierne i det åbne land.

Deltagere: Alle med interesse for agerlandsnaturen. Folketingets miljøudvalg inviteres.

Program:

12.30 – 13.00: Ankomst, kaffe.

13.00: Velkomst v. Thomas Danielsen

13.05: Tale ved Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

13.20 – 15.10: Viden på bordet.

• Hvordan får vi mest natur ud af de regler og tilskud vi har – nu og i fremtiden? Heidi Buur Holbeck, SEGES

• Ændringer i landskabet. Ole H. Caspersen, National Center for skov, landskab og planlægning – KU

• Situationen for insekter, vilde bier og fugle i det danske agerland. Lene Sigsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab – KU

Mulighed for opklarende spørgsmål til oplægsholdere.

15.10 – 15.40 Pause, kaffe og netværk

15.40 – 16.55 Løsninger. Hvad skal forbedre forholdene for agerlandsfaunaen og skabe større mangfoldighed.

• Arne T. Henriksen, Danmarks Biavlerforening

• Henrik Wejding, Dansk Ornitologisk Forening

• Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund

• Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer

Mulighed for opklarende spørgsmål og meningsudveksling mellem oplægsholderne.

16.55: Tak for i dag v. FJDs formand

Tilmelding senest d. 1. oktober til: hoering@fjd.dk

Pris: kr. 100, som indsættes på konto 9585 – 5368 292 402. Husk at angive navn.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen