Krav om medicinhåndteringskursus til biavlere annulleret

02. juni 2023

I 2016 vedtog EU en dyresundhedsforordningen, der blandt andet skal sikre øget fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Som det også fremgår af det seneste temahæfte om varroa-bekæmpelse er det forventet, at dette også vil føre til nye krav i biavlen. Desværre har det hidtil ikke været muligt at få en dialog med Fødevarestyrelsen om de nye forventninger til biavlen.

Umiddelbart før påske udsendte Fødevarestyrelsen en opdatering af Dyreejerbekendtgørelsen i høring. Heraf stilles følgende krav til biavlere:

1) Krav om obligatorisk kursus i medicinhåndtering.

2) Der må udelukkende anvende markedsførte veterinære lægemidler.

Som bekendt udfører danske biavlere kun en sundhedspleje, der skal nedbringe antallet af varroa-mider i bistadet. Dette sker for langt de fleste biavleres vedkommende efter økologiske metoder med organiske syrer, som også forekommer naturligt i honning, og denne praksis er udviklet over de seneste 30 år.

Biavlere lærer allerede god praksis for varroa-behandling gennem begynderkurser, da det på grund af varroa-miden er en fast del af driften. Derfor finder Danmarks Biavlerforening et obligatorisk medicinhåndteringskursus irrelevant og ude af proportioner. Medicinhåndteringskurserne afholdes af dyrlæger, fokuserer på produktionsdyr og koster i omegnen af 1500 kr.

Danmarks Biavlerforening har i den seneste tid i samarbejde med Landbrug & Fødevarer ført en dialog med Fødevarestyrelsen. Det er derfor glædeligt at styrelsen i denne uge meddelt at biavlere vil være undtaget fra kravet om medicinhåndteringskursus. Der vil alene blive krav om medicinhåndteringskursus ved brug af receptpligtig medicin, hvilket ikke forekommer i biavlen.

Der pågår fortsat en dialog om hvilke midler og metoder der må anvendes i biavlen. Da loven overordnet har til formål at sikre fødevaresikkerheden er det foreningens klare indstilling, at den nuværende praksis omkring anvendelse af organiske syrer er den mest sikre. Det er en kæmpe risiko, der kan medføre et reelt kollaps, hvis der pludselig kræves en ændring af nuværende praksis for varroabekæmpelse.

Du kan læse hele høringssvaret her.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen