Medlemmerne af Europa-Parlamentet vil have stram procedure for godkendelse af pesticider

24. oktober 2019

Med stemmerne 533 for, 67 mod og 100 hverken for eller imod sendte medlemmerne af Europa-Parlamentet den 23. oktober kommissionen retur med besked om at finde en mere nutidig procedure for godkendelse af pesticider.

Forskningen viser, at udfordringen med nutidens pesticider ikke alene handler om, hvorvidt bierne dør af dem. Det handler i lige så høj grad om langsigtede effekter og adfærdspåvirkningen, hvor eksempelvis biernes forplantningsevne, deres orienteringsevne eller modstandsdygtighed over for sygdomme bliver påvirket.

Den nuværende procedure for godkendelse af pesticider, har hovedfokus på pesticidernes akutte giftighed på honningbier – altså hvorvidt bierne dør af pesticidet. Men det er også nødvendigt at undersøge pesticidernes langsigtede virkninger og hvad der sker når flere midler blandes. Dertil kommer, at pesticiderne ikke vurderes i forhold til deres eventuelle effekter på vilde bier. Forskningen har vist, at visse pesticider har mærkbare effekter på de vilde bier.

Danmarks Biavlerforening har derfor i en længere periode haft fokus på, at proceduren for godkendelse af pesticider skal omfatte langsigtede virkninger, kombinationseffekter og effekter på vilde bier. I 2017 indskrev et bredt flertal i folketinget emnet i den danske pesticidstrategi, og med beslutningen i Europa-Parlamentet i går er der taget endnu et vigtigt skridt mod en mere nutidig procedure for godkendelse af pesticider.

Helt tilbage i 2013 udkom Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) med en vejledning, der skulle vise hvordan pesticider bør testes for både akutte og langsigtede effekter. Men på grund af modstand fra medlemslandene er vejledningen endnu ikke implementeret. Med gårsdagens beslutning skal kommissionen atter have fat i vejledningen, for at lave et forslag til regler, der i højere grad afspejler anbefalingerne fra EFSA.

I samarbejde med andre biavlsorganisationer i EU arbejder Danmarks Biavlerforening politisk for en mere nutidig procedure for godkendelse af pesticider. Derudover medvirker Danmarks Biavlerforening med støtte fra EFSA i et større internationalt projekt, der har til formål at udvikle metoder til mere præcis forståelse af pesticidpåvirkninger på bier.

Du kan læse nyheden fra Europa-Parlamentet her.

 

Udfordringen med nutidens pesticider handler
ikke alene om, hvorvidt bierne dør af dem.

 

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen