Minister og ordfører i bidragten

10. august 2021

Ved flere lejligheder har minister for fødevarer landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) udtrykt ønske om at besøge en biavler. Da fødevareordfører Erling Bonnesen (V) har udtrykt det samme, så havde Danmarks Biavlerforening i dag inviteret dem begge til at besøge biavlen på Grantoftegaard ved Ballerup.

Dagen blev indledt med at nyde nogle af biernes mange spændende produkter, og en snak om biernes bestøvning i de fremtidige proteinafgrøder. På dagsordenen var særligt hestebønner, som er en af de mange afgrøder, der dyrkes på Grantoftegård.

Det anbefales at udsætte bier til bestøvning af hestebønner, hvorved de kvitterer med 5-45 % højere udbytte. Undersøgelser fra Sverige viser et merudbytte på 27%. Således kan biernes bestøvning medvirke til et merudbytte på gennemsnitlig 1,6 tons pr. ha, og det vel at mærke uden at øge klimabelastningen eller miljøbelastningen fra gødning og pesticider. Begge dagens gæster udtrykte en stor interesse for disse muligheder.

Andre af biavlens udfordringer og muligheder blev også drøftet før turen gik i bigården. Bidragterne blev fundet frem, og biavler Poul Erik Andersen viste sine bier frem til de to gæster, der oplevede biernes spændende verden på helt tæt hold. Bierne er netop færdige med at bestøve gårdens arealer med bl.a. raps, hestebønner og kløver.

På trods af varsling om byger, så holdt det tørvejr under hele besøget, og humøret var højt, da de to gæster drog videre. Nu med et nyt og større indblik i biavlens verden og forskellige emner til opfølgning, nu hvor det politiske arbejde starter op efter sommerferien.

Grantoftegaard er et økologiske landbrug og socialøkonomiske virksomhed i Ballerup. Gården driver økologisk grøntsagsproduktion og naturpleje ud fra en socialøkonomisk tilgang.

Læs mere om bestøvning af hestebønner på www.bestøverportalen.dk.

Læs mere om Grantoftegaard her.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen


Ministeren lyttede interesseret til dagens
budskaber.


Biavler Poul Erik Andersen introducerede
de to gæster til biernes spændende verden.


Ved mødet var der også stor interesse for
biernes produkter.


Minister for fødevarer landbrug og fiskeri
Rasmus Prehn (S) og fødevareordfører
Erling Bonnesen (V), sammen med formand
for Danmarks Biavlerforening Arne T.
Henriksen og sekretariatsleder
Rune Havgaard Sørensen.