Nye regler for honningsalg

21. april 2021

Fra den 21. april i år skal biavlere ikke længere registreres hos Fødevarestyrelsen.

 

Hidtil har det været tilladt for biavlere at producere og afsætte op til 4000 kilo honning og andre biavlsprodukter uden at skulle registreres hos Fødevarestyrelsen. Disse regler fremgår af autorisationsbekendtgørelsen og gælder ved salg til endelig forbruger og detailvirksomheder. Hvis biavleren har ønsket at sælge honning (uanset mængde) til grossist, så har han/hun skullet registreres hos Fødevarestyrelsen. Fra den 21. april bortfalder disse regler.

 

Ny bekendtgørelse

I forbindelse med en nylig revision af autorisationsbekendtgørelsen er der sket ændringer for biavlsområdet. I og med, at det pr. 21. april i år bliver obligatorisk for biavlere at registrere sin biavl i CBR hos Landbrugsstyrelsen (se boks), medfører det, at biavlere ikke længere skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. I forordning om offentlig kontrol fremgår det, at et register (her CBR) kan anvendes som registrering efter fødevarelovgivningen. Det betyder, at registrering i CBR kan bruges som registrering som fødevarevirksomhed (primærproducent af fødevarer) for biavlere. En primærproducent af fødevarer må afsætte sit primærprodukt til andre fødevarevirksomheder, dvs. detail- og engrosvirksomheder.

 

Fortsat god hygiejne

Fra den 21. april i år kan biavlere derfor afsætte deres honning uden mængdebegrænsning til detail- og engrosvirksomheder i hele Danmark. Har man tidligere været registreret hos Fødevarestyrelsen, vil denne registrering blive afregistreret hos Fødevarestyrelsen. Samtidig kan biavlere afsætte små mængder af deres honning ved stalddørssalg til endelige forbrugere uden at være registreret hos Fødevarestyrelsen. Hvis man ønsker at afsætte større mængder direkte til endelige forbrugere, skal man være registreret som detailvirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

Selvom den hidtidige mængdebegrænsning forsvinder ved salg til detail- og engrosvirksomheder, så skal der naturligvis fortsat produceres under hygiejnisk forsvarlige forhold. Fødevarestyrelsen oplyser da også, at honning er en uproblematisk fødevare og at der så godt som ikke har været problemer med fødevaresikkerheden i forbindelse med honningproduktion.

 

Følg branchekoden

Danmarks Biavlerforenings branchekode for honningproduktion revideres hvert andet år og sendes til vurdering hos Fødevarestyrelsen. Netop i år skal branchekoden revideres, og her vil bl.a. de nye regler blive skrevet ind. Husk at udfylde skemaet i branchekoden gennem hele året. På den måde kan du dokumentere, at du er opmærksom på risikofaktorer og hvad du har gjort for at sikre, at honningen er behandlet under hygiejnisk forsvarlige forhold.

Du kan altid rekvirere branchekode for honningproduktion hos Danmarks Biavlerforening, ligesom du kan downloade den fra vidensbanken på www.biavl.dk/medlemmer – her kan du også finde skemaet i printvenlig udgave.

 

Obligatorisk registrering i CBR

Den 21. april i år træder EU’s nye dyresundhedslov i kraft. Med lovens ikrafttræden bliver det obligatorisk for biavlere at registrere sig i Centralt BigårdsRegister (CBR) hos Landbrugsstyrelsen. Du kan læse mere om CBR på lbst.dk, og du finder CBR på https://cbr.pdir.dk
Har du spørgsmål eller problemer med CBR, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 3395 8000 eller på bevaringsudvalget@lbst.dk