Nyt nummer på vej

14. maj 2024

Tidsskrift for Biavl 5/2024 bliver omdelt i dagene 13.-18. maj. I dette nummer kan du blandt andet læse om, hvad det nye honningdirektiv betyder for biavlen. Du vil også kunne læse et tema, som giver fakta om bierne i Danmark. I de senere år har der været fokus på biernes – og andre insekters – tilbagegang. I stedet for at fokusere på de væsentlige årsager til bestøvernes vanskelige vilkår, er det uheldigvis lykkedes visse kredse at fjerne fokus fra de reelle trusler og i stedet fremstille det som en konflikt mellem forskellige arter.

Det er vigtigt at holde fokus på biernes problemer, nemlig manglen på redesteder, manglen på egnede blomster og brugen af pesticider. Der er brug for, at vi alle arbejder sammen for at skabe bedre levevilkår for alle bestøvere.

 

Tidsskriftets overskrifter:

 • Nyt honningdirektiv – biavlernes grundlov
 • Orientering
 • Månedens arbejde
 • Genvalg til Torben Strømgaard Hansen
 • Fakta om bier
 • Beebonding.com – Airbnb for biavlere
 • Mousserende mjød i USA
 • Nektar kan drikkes på to måder
 • Annoncer
 • Møder
 • Webinar om Beebonding

Er du endnu ikke medlem?

Bliv medlem af Danmarks Biavlerforening og få Tidsskrift for Biavl sendt til døren hver måned. Samtidig bliver du del af et attraktivt fællesskab, og du får mulighed for at drage nytte af de mange medlemsfordele.

Bliv medlem her