Oktobers tidsskrift på vej

16. oktober 2020

I dagene 17.-22. oktober omdeles Tidsskrift for Biavl 11. I dette nummer kan du bl.a. om fundet af klokkehumle i projektet ”Bier på golfbanen”. Klokkehumlen kan findes i hele Danmark, men er

ikke almindelig. Du kan også læse en artikel om Danmarks Biavlerforenings afprøvning af pålideligheden af analysefirmaers metoder til at påvise honningforfalskning. Afprøvningen viser, at firmaernes resultater i relativt mange tilfælde kan fortolkes forskelligt.

Overskrifter:

·         Danmarksmester i honning

·         Orientering

·         Månedens arbejde

·         Humlebien fra Sorø

·         Der mangler bier til bestøvning

·         Stor opbakning

·         Bier til indendørs brug

·         Biavlen på Sjælland, Fyn og Øerne omkring år 1800

·         Nye analysemetoder kan udfordre biavlen

·         Gæret honning

·         Medlemstilbud

·         Sådan bruger vi honning i køkkenet

·         Annoncer

·         Møder & generalforsamlinger

·         Bier på museum