Regeringens biodiversitetspakke skudt i gang

05. november 2019

Cirka 50 grønne organisationer var mandag den 4. november inviteret til møde på Marienborg. Bag invitationen stod statsminister Mette Frederiksen og miljøminister Lea Wermelin, som med dette møde satte gang i regeringens proces, der skal føre frem til en biodiversitetspakke. Danmarks Biavlerforening deltog i mødet med bestyrelsesmedlem Bo Brebøl.

Statsministeren indledte mødet med at understrege sit brede og meget dybfølte engagement i naturpolitikken. I talen fremhævede hun desuden, at bierne er forudsætningen for meget af det andet, samt at vi skal have mere natur, mere urørt natur og mere sammenhængende natur. Samtidig pegede hun på, at Danmark har behov for både land- og skovbrug og at det er væsentligt at finde økonomien til den nødvendige indsats for naturen.

Danmarks Biavlerforening havde op til mødet udsendt et fælles udspil sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer samt Økologisk Landsforening. Af dette udspil fremgik blandt andet, at indsatsen for natur og biodiversitet både bør rettes mod de egentlige naturområder og mod naturværdierne i jordbrugslandskabet. Indsatsen skal ikke alene sikre en smuk og artsrig natur, men også velfungerende økosystemer og fødekæder.

Frem til den 31. december kan alle med interesse for natur og biodiversitet indsende ideer til, hvad biodiversitetspakken bør indeholde på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Foto: Ulrik Hasemann, Miljø- og Fødevareministeriet


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen