Så er ventetiden ovre

17. maj 2018

I dagene 18.-24. maj bliver det nye nummer af Tidsskrift for Biavl omdelt. Sammen med tidsskriftet modtager du også Danmarks Biavlerforenings forsøgsrapport, hvor du bl.a. kan orientere dig om, hvordan landets dygtigste dronningeavleres dronninger klarer sig i test.

I dette nummer kan du bl.a. læse en artikel om allergi i forbindelse med bistik og om, hvordan din allergi kan hjælpe andre, som har samme problem. Desuden kan du læse et referat fra Danmarks Biavlerforenings generalforsamling, som blev afholdt den 14. april.

 

 

Det samlede indhold i Tidsskrift for Biavl 5/2018 er:

 • Dispensation trods forbud
 • Orientering
 • Månedens arbejde
 • Allergi imod bistik
 • Ny formand valgt på generalforsamlingen
 • Biavl i Argentina og Brasilien
 • Annoncer
 • Møder
 • Sværmning – hvad siger overtroen?

 

Det samlede indhold i Forsøgsrapporten 2017 er:

 • Tendens: Der smides mere og mere ud
 • Danmarks bedste dronninger
 • Tilstrækkelig fodring er vigtig
 • Produktion af sortshonning
 • Vintertabsundersøgelsen 2018

 

Er du endnu ikke medlem, og dermed ikke modtaget tidsskriftet endnu, så kan du melde dig ind på Bishoppen  – Så får du eftersendt tidsskrifterne, som er udkommet i 2018.


Skrevet af: RT