Uklog og usaglig debat om konkurrence skader bestøvningen i Danmark

25. september 2017

Grupper på Facebook og enkeltpersoner prøver at profilere sig på en hypotetisk sag, og fjerner derved fokus fra de veldokumenterede trusler, som reelt truer de bestøvende insekter.

Flere grupper har på det seneste anklaget honningbierne for at udkonkurrere de vilde bier og foreslået at man forbyder honningbier i nogle områder. Danmarks Biavlerforening mener naturligvis, at alle bestøvende insekter fortjener mest mulig beskyttelse. Det er uomtvisteligt, at honningbier og vilde bier har det svært mange steder i det danske landskab. Overalt er naturen presset af menneskelig aktivitet og der meldes hele tiden om tilbagegang i antallet og variationen hos både insekter og blomstrende planter. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at honningbien er en naturligt hjemmehørende art i Danmark.

Men at pålægge honningbierne at være en væsentlig trussel for de vilde bier er ubegrundet. På det seneste har der været eksempler på noget, der kan minde om en hetz, og dermed står det klart, at visse grupper ikke har til hensigt at sikre de bestøvende insekter, men i højere grad at profilere sig selv eller grupper.

”Det er kedeligt, at grupper under påskud af at fremme bestøvningen, skaber en selvhævdelse der reelt risikerer at øge manglen på bestøvning i Danmark. Det skaber indtryk af manglende fagligt indblik, når sådanne grupper ikke kan pege på de reelle problemer, og ikke arbejder konstruktivt for at løse problemerne,” siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

I løbet af sommeren har eksempelvis floreret en video på internettet, hvor en miljøordfører har filmet en privat bigård og angivet bigårdens placering, med anklage om, at denne er årsag til de vilde biers tilbagegang. Af frygt for hærværk, har den pågældende biavler nu nedlagt sin bigård. I henhold til § 3 i ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier” skal en bigård, der er opstillet uden for ejerens ejendom være mærket synligt med ejerens navn og kontaktoplysninger.

”Jeg vil opfordrer den pågældende politiker og andre til en anden gang, at kontakte biavleren, så eventuelle problemer kan løses. I dette tilfælde var der dog tale om aflægger-bifamilier, der fodres i bistaderne. De henter derfor stort set ingen pollen og nektar i naturen,” siger Knud Graaskov.

Over alt i naturen er der stor konkurrence både mellem forskellige planter og mellem forskellige dyr, herunder insekter. Dertil kommer den gensidige afhængighed mellem planter og insekter. Årsagen er velkendt, nemlig et mangelfuldt fødegrundlag, som betyder at der i landområder med store monokulturer og effektive sprøjtemidler kun er et meget begrænset fødegrundlag for de bestøvende insekter.

Danmarks Biavlerforening arbejder aktivt for at oplyse om det manglende udbud af blomster, og der arbejdes for at Danmark bliver et mere rigtblomstrende land – både i byerne, i landbrugslandet og på naturarealer.

Uden et passende stort antal honningbier til at bestøve blomsterne, vil udbyttet af mange planter være væsentligt reduceret. Det er en opgave, som de vilde bier ikke løser alene.

Du kan læse Danmarks Biavlerforenings faktaark om konkurrence mellem honningbier og vilde bier her.