Videregående uddannelse i biavl på Dalum Landbrugsskole

19. juni 2020

Danmarks Biavlerforening og Dalum Landbrugsskole har indgået samarbejde om uddannelsen ”Videregående uddannelse i biavl”. Dalum Landbrugsskole har siden 2013 udbudt ”Basiskursus i biavl”, der fremover udbydes som ”Videregående uddannelse i biavl”.

Uddannelsen henvender sig til biavlere, der har haft bier i nogle år og som ønsker en dybere viden om de forskellige aspekter inden for biavlen, eller på dem, der ønsker at udvide deres biavl fra det mere hobby-betonede til biavl i større skala.

Kurset gennemføres som et internatkursus på Dalum Landbrugsskole. Kurset er opdelt i to dele, hvor deltagelse i Del I er en forudsætning for at kunne deltage i Del II.

Del I løber over to weekender – Del I – A fra lørdag, d. 5. til søndag, d. 6. september og del I – B fra lørdag, d. 3. til søndag, d. 4. oktober 2020. Prisen for hele del I er 4.375 kr., der dækker undervisning, forplejning samt indkvartering på enkeltværelser i skolens kursusafdeling.

Del II strækker sig over en forlænget weekend fra fredag, d. 27. november til søndag, d. 29. november 2020. Pris: 3.125 kr.

Hvis du som biavler har deltaget i enten Del I eller både i Del I og II, vil du være klædt på til at udvikle din biavl til en større skala. Underviserne er konsulenter, fremtrædende biavlere, der har specialiseret sig i bestemte produktionsgrene, og fagprofessionelle fra andre uddannelsesinstitutioner.

Hent beskrivelsen af del I her.

Hent beskrivelsen af del II her.

Tilmelding til Majken Helsgaard, Dalum Landbrugsskole på mail: mh@dalumls.dk.

Sprøgsmål til kurset kan rettes til Asger Clausen, Dalum Landbrugsskole på mail ac@dalumls.dk eller på telefon 21273440.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen