Vinterens sidste tidsskrift er på vej

15. februar 2021

I dagene 15.-20. februar omdeles Tidsskrift for Biavl 2/2021. Her kan du bl.a. læse om en spændende beretning om, hvorfor vi kan takke bierne for, at der findes blå blomster. Du kan også læse en spændende artikel om undersøgelse af sammensætningen af frøblandinger til blomsterstriber. Frøblandinger kan sammensættes, så blomsterstriberne danner fødegrundlag for en mangfoldighed af insekter. Der er blandt andet forskel på hvilke planter honningbier, enlige bier, korttungede humlebier og langtungede humlebier foretrækker. I undersøgelsen blev 12 frøblandinger undersøgt for deres værdi for bier i forhold til udbud af nektar/pollen hos plantearterne i blandingerne hhv. længde og sammenhæng af blomstringsperioden, antaget at alle planter i frøblandingen kom i blomst.

 

Sammen med dette nummer af tidsskriftet får du en feltguide til pollenfarver, der kan hjælpe dig med at genkende pollen fra de mest almindelige biplanter.

 

Tidsskriftets overskrifter:

 • Dansk Biavlskonference
 • Orientering
 • Månedens arbejde
 • Feltguide til pollenplanter
 • Ændring i trækkilder
 • Vi kan takke biernes syn for de blå blomster
 • Blomsterstriber for bier og biodiversitet
 • Kan vi stole på biodiversitetsforskerne?
 • Kommentar til “Kan vi stole på biodiversitetsforskerne?”
 • Annoncer
 • Møder & generalforsamlinger
 • Mindeord over Knud Rasmussen
 • Hvordan smager bierne sødt?

Er du endnu ikke medlem?

Bliv medlem af Danmarks Biavlerforening og få Tidsskrift for Biavl send til døren hver måned. Samtidig bliver du del af et attraktivt fælleskab, og du får mulighed for at drage nytte af de mange medlemsfordele.

Bliv medlem her.