Webinar – Bestøvning af hestebønne, lupin og andre proteinafgrøder

18. januar 2023

Der er en stigende interesse for at dyrke proteinafgrøder i Danmark til erstatning for de store mængder sojabønner, man hidtil har importeret som dyrefoder. For flere af dem kan man få et større udbytte, hvis afgrøderne bestøves af bier og andre insekter. Det vil Lise fortælle mere om i webinaret, som både henvender sig til landmænd og biavlere. Webinaret vil også omhandle projektet “Bibestøvning af hestebønner og lupin“, som Danmarks Biavlerforening og VKST startede i 2022. Der er allerede kommet spændende resultater om bibestøvning af hestebønner.

Oplægsholder: Lise Hansted, Danmarks Biavlerforening

Tidspunkt: Onsdag den 25. januar kl. 17-18

Tilmelding: Senest tirsdag den 24. januar. Klik her for tilmelding.