Webinar om virus i danske bier

13. januar 2021

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

Onsdag d 20. januar kl. 19.00 kan du deltage i webinaret: “Virus I danske bier: Variation i forekomst og effekt på biernes sundhed”.

På dette webinar kan du opleve seniorforsker fra Aarhus Universitet Per Kryger fortælle om virus i danske bier. De mest udbredte vira i Danmark er sækyngel, deform vingevirus og akut biparalysevirus, men deres fordeling variere, både mellem bifamilier og bigårde, og i forhold til sæsonen.

Tilmeld dig til webinaret senest den 19. januar via dette link.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen

Se tidligere webinar’er på:

www.biavlswebinar.dk