BIEN FRA ISTIDEN

Honningbierne er naturligt hjemmehørende i Danmark. De har spillet en væsentlig rolle for bestøvningen siden istiden. Honningbien er en nøgleart i vores økosystem og i bestøverfaunaen.

I Danmark er der registreret knap 300 arter af bier, hvoraf honningbien kun er en art. Honningbierne er naturligt hjemmehørende i Danmark. De hører oprindeligt til i naturskoven og er kommet til Danmark, da skoven indvandrede efter den sidste istid. Bestanden i naturskoven var lav, men vi kender ikke helt bestandstætheden. I naturskove andre steder finder man typisk omkring én bifamilie pr. km2. Frem til 1980erne var vildtlevende honningbier ikke sjældne, og de levede i hulmure og hule træer. Men varroamidens indtog i 1984 og den generelle mangel på hule træer har betydet, at de vildtlevende honningbier er blevet sjældne.

Naturens spisekammer fyldes
Honningbierne er uden sammenligning den vigtigste bestøver i såvel dyrkede, som i naturområder*, hvis man ser på mængden af planter der bliver bestøvet af insekter. Der findes plantearter, som er mere afhængige af andre arter af bier. Det er også vist at bestøvningen nogle gange forbedres hvis der er flere forskellige bestøvere. Derfor er det vigtigt at sikre såvel honningbier som øvrige bier. Men hvis man ser på den samlede mængde af bestøvning, er honningbien, den vigtigste, enkeltstående art af bestøvere. Honningbien er også en oprindelig del af de danske økosystemer.

Honningbiens niche er især bestøvning af de masseblomstrende planter, hvor et stort antal blomster skal besøges. Det gælder f.eks. hvidtjørn, æble, pære, fugle-kirsebør og alm. hæg, som er vigtig fødekilder for efterårets trækgæster og de fugle, som bliver i Danmark om vinteren. Man kan på den måde sige, at honningbierne er med til at fylde naturens spisekammer.

Den brune bi
Det bliver ofte fremført at honningbier i dag ikke længere er de samme som de oprindelige danske bier. I Danmark har vi stadig en population af den oprindelige danske honningbi race, den brune bi, Apis mellifera mellifera, på Læsø. En del af de danske honningbier er i dag en blandinger af forskellige racer, men de tilhører alle den samme art, Apis mellifera. Den brune bi er tilpasset et liv specielt på heden, med lyng der blomstrer i sensommeren. I dag har vi et kulturlandskab, hvor de vigtigste planter blomstrer tidligere på sommeren, hvilket har gjort at andre racer er blevet udbred. I forhold til honningbiernes rolle og betydning i naturen, har biracerne dog ingen betydning. De opfører sig på samme måde som de altid har gjort.

 

* Hung m.fl. 2018 The worldwide importance of honey bees as pollinators in natural habitats. Proc R Soc B 285: 20172140

 

 


< TILBAGE