Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

23. november 2017

I det udsendte materiale har vi særligt forholdt os til ændring af §3 stk. 3, der efter vores opfattelse også vil omfatte produktion og handel med droneyngel. Vi finder det hensigtsmæssigt, at der skabes klare regler på området.

 


TILBAGE