Høring (uddybende) af EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening (herefter ’foreningerne’) har ved foreløbigt høringssvar af 30. juni 2022 i ovennævnte sag tilkendegivet at ville supplere dette høringssvar med et mere uddybende – således som der også lagdes op til styrelsens høringsbrev.
Hermed følger så dette uddybende høringssvar, der er opdelt i dels nogle generelle bemærkninger, dels kommentarer til forslagets enkelte dele, hvor vi har underbygget de fremførte forslag med den for os tilgængelige, videnskabelige evidens.


< TILBAGE