Høring over udkast til ændring af Randzoneloven og Miljømålsloven.

28. april 2014

Danmarks Biavlerforening har gennemgået den fremsendte høring over udkast til ændring af Randzoneloven og Miljømålsloven. Som det fremgår herunder, finder vi ændringen meget kritisk for biavlen og biernes fødegrundlag.

Læs hele høringssvaret:


TILBAGE