Høring over udkast til Vejledning om direkte arealstøtte 2016

26. november 2015

Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at for at frivillige randzoner kan
indgå som miljøfokusområde, så skal det være obligatorisk, at der udsås
frøblandinger af bivenlige blomstrende planter på op til 3 meter af
randzonen ind mod omdriftsarealet


< TILBAGE