Høring vedr. etablering af Lundager Skov ved Assens

Vestfyns Biavlerforening fremsender i samarbejde med Danmarks Biavlerforening bemærkninger til projektet. Vi skal indledningsvis udtrykke vores opbakning til projektet, der på en god måde bl.a. tilgodeser biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og aktiviteter for byens borgere. Det er vores vurdering at projektet kan få en meget positiv betydning for bier og andre bestøvende insekter.


< TILBAGE