Høring vedr. Miljø- og Fødevareministeriets overimplementeringsscreening

Danmarks Biavlerforening finder det vigtigt at reglerne for økologisk biavl tilføjes til arbejdet med overimplementering. I Danmark har der flere gange været udtrykt politiske intentioner om at sikre, at reglerne for økologisk biavl er på niveau med vores nabolande. Desværre er dette fortsat ikke tilfældet, og vi ser derfor fortsat kun et meget lille antal økologiske biavlere i Danmark.


< TILBAGE