Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

29. juli 2014

Danmarks Biavlerforening har med stor interesse læst høringsmaterialet over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Foreningen glæder sig over ethvert tiltag, som bidrager til et mere varieret landskab, som kan skabe gode levevilkår for dyr og planter.


TILBAGE

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.