Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

29. juli 2014

Danmarks Biavlerforening har med stor interesse læst høringsmaterialet over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Foreningen glæder sig over ethvert tiltag, som bidrager til et mere varieret landskab, som kan skabe gode levevilkår for dyr og planter.


TILBAGE