Høring over udkast til ændring af bekendtgørelserne om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

20. marts 2014

Danmarks Biavlerforening ser positivt på ændringerne af bekendtgørelserne om tilskud til pleje af græs og naturarealer. De foreslåede ændringer forenkler kravene til udøvelse af naturpleje ved afgræsning. Fremme af naturpleje vil give et større og mere varieret udbud af blomstrende planter, som kan give honningbierne – men også vilde bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter – en tiltrængt håndsrækning i form af et større fødegrundlag.

Læs hele høringssvaret:


TILBAGE