Høring over forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

6. november 2014

Danmarks Biavlerforening har med stor interesse læst høringsmaterialet og har med tilfredshed noteret, at der i forslaget lægges op til en forøgelse af arealet med efterafgrøder på op til 80.000 ha.
Foreningen glæder sig over ethvert tiltag, som bidrager til en forbedring af biernes fødegrundlag.

Se hele høringssvaret:

 


TILBAGE