Høring omkring liste over bivenlige planter til udsåning i randzonen

24. juli 2014

Danmarks Biavlerforening har med stor interesse gennemgået den tilsendte liste over bivenlige planter til udsåning i randzonen. Danmarks Biavlerforening hilser ethvert tiltag, som kan medvirke til at gøre det åbne land mere blomstrende, velkommen. Det er særdeles vigtigt for såvel honningbier som vilde bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter, at der er et rigt og varieret blomsterudbud gennem hele sæsonen,

Læs hele høringsvaret:


TILBAGE