Høring over udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner

15. oktober 2015

Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der prioriteres, udvides og åbnes for tiltag som tilgodeser de bestøvende insekters fødegrundlag igennem hele sæsonen.

En forbedring af de bestøvende insekters fødegrundlag vil være med til at sikre regeringens ønske om et øget råvaregrundlag til gavn for vækst og beskæftigelse.

Hent hele høringssvaret her:


TILBAGE